Vraag vandaag nog een maatwerk offerte op!
Vraag vandaag nog een maatwerk offerte op!

CCTV installatie Rotterdam

Wanneer u beschikt over een groot pand, een afgelegen terrein of een parkeerplaats met donkere hoeken, wordt het moeilijk om de veiligheid van uw eigendommen en medewerkers te garanderen. Toch wilt u erop kunnen vertrouwen dat er niets gebeurt: medewerkers, eigendommen en gegevens behoren immers tot uw belangrijkste bezit. CCTV systemen bieden u dan een goede oplossing. CCTV installatie Rotterdam.

Wat is een CCTV-systeem?

CCTV is de afkorting van “Closed Circuit TV”. CCTV systemen bestaan uit camera’s die op een gesloten circuit zijn aangesloten. De beelden van de bewakingscamera’s zijn dus niet openbaar, maar alleen toegankelijk via de apparaten die op het circuit zijn aangesloten.
Een CCTV systeem bestaat meestal uit een hele reeks camera’s die op verschillende locaties op een bedrijfsterrein of in een pand zijn aangebracht.
CCTV systemen zijn dan ook uitsluitend bedoeld ter beveiliging en/of bewaking van panden, ruimten en terreinen. Veel bedrijven gebruiken hun camerabewakingssysteem om te zien wie hun terrein of gebouw betreedt. De beelden zijn real-time te bekijken via monitors, maar kunnen ook worden opgeslagen, zodat ze achteraf kunnen worden teruggekeken wanneer er onderzoek moet worden gedaan naar een bepaalde situatie.

CCTV-systemen en de wet?

CCTV systemen worden in Nederland volop gezet. Toch gelden er wel een aantal beperkingen. Zo mag een eigenaar van een gebouw bijvoorbeeld alleen datgene in beeld brengen waarvoor hij verantwoordelijk is. U mag uw CCTV systeem dus niet gebruiken om panden en bezittingen van de buren te bewaken. Daarnaast moet u voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. En wanneer u gebruikmaakt van onzichtbare CCTV systemen, mag u de opgenomen beelden niet gebruiken als bewijs in een rechtszaak tegen een verdachte.

CCTV installatie BredaCCTV systemen voor elke oplossing

Secudat BV is een erkende installateur. Wij weten als geen ander welke mogelijkheden CCTV systemen bieden en op welke manier u uw bezittingen het beste kunt beveiligen. Bovendien zijn wij uitstekend op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot het toepassen van CCTV installatie. Dankzij onze ervaring op het gebied van installatietechniek kunnen we uw CCTV systemen bovendien koppelen aan andere installaties. Daardoor kan een bepaalde actie een hele keten aan reacties oproepen, zoals alarmering van centrales, afsluiting van bepaalde ruimten, enzovoorts.

Wat zijn NEN 3140 keuringen en inspecties?

Overeenkomstig artikel 3 van de Arbowet moeten installaties veilig zijn én veilig te gebruiken zijn. Vaak wordt dit ook door verzekeringsmaatschappijen in hun polis omschreven. Eén van de manieren om aan de Arbeidsinspectie te kunnen aantonen dat de installatie veilig is, is door een inspectierapport te overhandigen waarin wordt aangeven dat er een inspectie is uitgevoerd overeenkomstig de methode die is beschreven in de norm NEN 3140. De NEN3140 inspectie is niet wettelijk verplicht maar wel noodzakelijk.

NEN 3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft alle eisen waaraan laagspanningsinstallaties moeten voldoen. Daarom is de norm van toepassing op alle elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Door de norm NEN 3140:2011, de nieuwste versie van de norm, te volgen, verzekert u zich ervan dat u aan alle mogelijke relevante wet- en regelgeving voldoet.

De implementatie van NEN 3140:2011 is één ding, maar uw installaties en systemen moeten ook worden gekeurd en geïnspecteerd. Daarvoor zijn de NEN 3140 keuringen en inspecties. Tijdens de NEN 3140 keuringen en NEN 3140 inspecties wordt gekeken of alle relevante eisen worden nageleefd en of uw installaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als uw laagspanningsinstallaties worden goedgekeurd, kunt u erop vertrouwen dat ze veilig blijven functioneren. Wanneer de installaties niet aan de norm voldoen, moet u maatregelen implementeren om te zorgen dat ze wel weer veilig kunnen worden gebruikt.

Deskundig advies nodig voor uw CCTV installatie?

Neem dan vandaag nog contact met Secudat BV op via het contactformulier contactformulier hier op de pagina. Wij helpen u dan graag verder, dit kan telefonisch maar uiteraard ook op afspraak bij u op locatie. CCTV installatie Rotterdam.

Je kunt ook volgen via onze Facebook pagina.

CCTV installatie Amsterdam

Secudat Uw Partner in:

Alles op het gebied van Video Techniek (CCTV) installaties

Social media

Kijk ook op onze Social Media voor leuke aanbiedingen 
facebook
insta
linkedin
nl Dutch
X